RƏSM QALEREYASI

RƏSM QALEREYASI (199)

Rəsm qalereyası: Arif Əziz, “Kaleydoskop”

Saturday, 24 December 2022 13:30

Rəsm qalereyası: Arif Əziz, “Kaleydoskop”

Written by

Rəsm qalereyası: Tamerlan Məmmədov, “Haçadağ mənzərəsi”

Rəsm qalereyası: Arif Əziz, “Mənzərə”

Friday, 23 December 2022 17:00

Rəsm qalereyası: Arif Əziz, “Mənzərə”

Written by

Rəsm qalereyası: Oqtay Sadıqzadə, “Səməd Vurğunun portreti”

Rəsm qalereyası: Fərhad İbrahimli, “Bakı etüdləri” silsiləsindən

Rəsm qalereyası: Səttar Bəhlulzadə, Təbiət lövhəsi

Rəsm qalereyası: Nailə Əhmədova, “Yay mənzərəsi”

Rəsm qalereyası: Fikrət İbrahimli, “Bakı”

Thursday, 08 December 2022 17:30

Rəsm qalereyası: Fikrət İbrahimli, “Bakı”

Written by

Rəsm qalereyası: Səttar Bəhlulzadə, “Təbiət lövhələri” silsiləsi

Rəsm qalereyası: Böyükağa Mirzəzadə, “Avtoportret”