“Tarixi roman janrının banisi” Məmməd Səid Ordubadi barədədir

Rate this item
(0 votes)

 

Bakı Şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsinin Sabunçu rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin Mərkəzi Kitabxanası “Tarixi roman janrının banisi” adlı metodik vəsait hazırlayıb.

Baş İdarənin məlumatına görə, tarixi roman janrının banisi M.S.Ordubadinin 150 illiyi ilə əlaqədar yazılan metodiki vəsait 4 hissədən ibarətdir. Birinci hissə giriş, ikinci hissə həyat və yaradıcılığından, üçüncü hissə keçiriləcək yubiley tədbirlərindən, dördüncü hissə isə istifadə olunan ədəbiyyat siyahısından ibarətdir.
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının yaranması və inkişafında fəal iştirak edən ictimai və ədəbi fəaliyyəti ilə xalqımızın yeni mədəni həyat qurmaq uğrunda apardığı mübarizəyə xidmət göstərən M.S.Ordubadi görkəmli ədib, şair, dramaturq, publisist və ictimai xadim olub. M.S.Ordubadi Azərbaycanda azadlıq hərəkatı, köhnə patriarxal adətlərin, burjua diplomatiyasının, dünya imperializminin tənqidi kimi mövzularda əsərlər yazıb.
Şair, dramaturq və jurnalist, Əməkdar incəsənət xadimi M.S.Ordubadi ədəbiyyatın bütün növlərində yazıb yaratsa da, romanları ilə daha çox şöhrət qazanıb.
Ədəbiyyatımızda tarixi roman janrının banisi olan M.S. Ordubadi sənətkarlıq bacarığını bütün parlaqlığı və dolğunluğu ilə nümayiş etdirə bilib. Tarixi keçmişi xalqımızın tarixinin mühüm hadisə və qəhrəmanlıqlarını dərindən öyrənib sənətkarlıqla əks etdirən ədib roman sahəsində ədəbiyyatımızda özünəməxsus yol açaraq, iz qoyub.
İlk tarixi romanı - “Dumanlı Təbriz” Azərbaycan nəsrinin ən yaxşı nümunələrindən olmaqla, ədibə böyük şöhrət qazandırıb.