“Erməni milli kimlik psixologiyası…”

Rate this item
(0 votes)

 

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, AMEA Elm Tarixi İnstitutunun elmi katibi Zaur Əliyevin sayca 23-cü "Erməni milli kimlik psixologiyası və xəstəliyi " adlı kitabı nəşr edilib. 

 

Kitab erməni, rus və xarici mənbələr əsasında, psixologiya, antropologiya və etnoqrafiya ilə məşğul olan alimlərin məsləhəti ilə çapa hazırlanıb. Kitabda ermənilərin milli kimlik məsələsi, ermənilərin millət kimi formalaşma  prosesinin tarixi, antropoloji özəllikləri, ermənilərin dini inanclarının milli kimliyin formalaşmasına təsiri, psixoloji cəhətləri, erməni cəmiyyətinin idarə edilməsinə psixoloji metodlardan istifadə edən kilsənin fəaliyyəti, erməni xəstəliyi və onun erməni kimliyinə təsiri və sair məsələlər öz əksini tapıbdır. 

Ermənilik – qeyri-adi, fenomenal bir hadisədir, başqa xalqlara, xüsusilə, türk xalqlarına qarşı, o cümlədən, Azərbaycana qarşı kəskin millətçilik mövqeyində dayanan, öz məqsədlərinə nail olmaq üçün təcavüzkar, qondarma, uydurma ideyalarına geniş rəvac verən, terroru əsas vasitə seçən, insan qanına susamış, ən dəhşətli terror faktlarını yerinə yetirən, mədəniyyətdən, sivilizasiyadan uzaq bir ideologiya və siyasətin təzahürü kimi meydana çıxmışdır. Sizlərə təqdim edilən bu kitab məhz ermənliyin psixoloji tərəfini və xəstəliyini tədqiq edir. 

Kitab  geniş oxucu kütləsi və erməni tarixini araşdıran tədqiqatçılar üçün nəzərdə tutulub.