POETİK QİRAƏTdə Əlizadə Nurinin “Ömür-yanmış zəmi kimi...” şeiri

Rate this item
(0 votes)

Poetik Qiraətdə bu gün sizlərə yenidən Cəlilabadda yaşayıb yaradan ustad Əlizadə Nurinin şeiri təqdim ediləcək, “Ömür-yanmış zəmi kimi...”

           

 

Su çəkən kağız kimiyəm,

Gəzdirirəm can yerinə.

Günəş deyil, bəlkə qandı

Yığılıbdı dan yerinə?

 

Məni sevgi fəsli çəkir,

Göy üzünün qəsri çəkir...

O kimdi eşq rəsmi çəkir

Sinəmin kətan yerinə?!

 

Ömür-yanmış zəmi kimi...

Su basmış zirzəmi kimi.

...O qız batan gəmi kimi

Dönmədi liman yerinə...

 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(09.02.2024)