Hikmət müəllimin qohumları!

Rate this item
(11 votes)

Qoşqar İsmayılzadə, “Ədəbiyyat və incəsənət”

 

SATICI:

-Ay xanım! Ay kişi! Biri-birinizi itələməyin, sıraya, növbəyə keçin ki, hər kəsi vaxtında yola sala bilim. Bu camaatı da heç cürə başa düşə bilmirəm də, sıra mədəniyyətinə riayət etmirlər. Bir sıraya keçsəydilər indi çoxdan işləri həll olunmuş olardı.

MÜDİR:

- Nazim, bu 2 nəfəri qabağa salarsan, Hikmət müəllimin qohumlarıdır. Elə et ki, çox gözləməsinlər. 

SATICI:

+ Baş üstə müdir. Gəlin siz keçin, Hikmət müəllimə can qurban. 

ALICI:

-A kişi, bəs bayaqdan sıra mədəniyyəti elə, sıra mədəniyyəti belə deyirdin? Nə oldu bəs? İndiki halda nə sıra mədəniyyətindən danışırsınız?! Vapşee, ona qalanda, biz də Hikmət müəllimin qohumlarıyıq!

 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(12.02.2024)