POETİK QİRAƏTdə Əlizadə Nurinin “Ulduz ətri...” şeiri

Rate this item
(0 votes)

Poetik Qiraətdə dalbadal ikinci gündür ki, sizlərə Cəlilabadda yaşayıb yaradan ustad şair Əlizadə Nurinin şeiri təqdim ediləcək, bu dəfə “Ulduz ətri...”

           

Ulduz ətri      

 

Yarpaq kimi sevmək  olmur xəzəli,

Boğazına keçər bir gün öz əlin...

Yaxşı baxsan, ulduzların  gözəli 

Sevgilitək görünəcək dünyada.

 

Dərilməyən yalan qalıb görəsən?

Yapışmağa saman qalıb görəsən?

Ölüm niyə cavan qalıb görəsən-

Bu qocaman, bu ağbirçək dünyada?

 

Haqq hardaymış?- yuxarını gəzirdim...

Qurumuş çay axarını gəzirdim.

Mən bəxtimin baharını gəzirdim-

Əzilibmiş çiçək-çiçək dünyada.

 

Ay idi?- ya, yar gözümə sataşdı?

Tanrı bu gün kor gözümə sataşdı...

Hara baxdım- tor gözümə sataşdı

Hara baxdım-bu hörümçək dünyada.

 

Gül eşqinə gül üzünü itirmə,

Günəşi tut, gündüzünü itirmə.

Canım durna, göy üzünü itirmə-

Üşüyərsən lələk-lələk dünyada...

 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(12.02.2024)