Ad günü keçirmir həbsxanalar! - Əlisəmid Kürün şeirləri Featured

Rate this item
(0 votes)

“Ədəbiyyat və incəsənət” Əlisəmid Kürün şeirlərini təqdim edir.

Əlisəmid Kür ədəbiyyatımızın 80-ci illər nəslinin nümayəndəsidir. Bu nəsil olduqca istedadlı, amma istedadlarını realizə etmək üçün min cür çətinliklə üzləşən bir nəsildir, SSRİ-nin dağılması prosesinin başlanması, yeni iqtisadi ictimai formasiya, Qarabağ probleminin başlaması, yeni ədəbiyyat məfkurəsi… və sair, və illaxır. 

Əlisəmid Kür özünə Kür təxəllüsünü götürməklə özünün də kür olmasını vurğulayıb, o həm şəxsi həyatında kür olub, həm də yaradıcılığında. 

Yağışlı bir gecədə
adımı söylədim Kürə.
Sağ-soluma baxdım
gördüm heç kəs eşitmədi.
Yağış dəli,
Kür dəli.
Qoşulub dəli sulara
şeir dedim
mən dəli...

Bir həftə öncə Əlisəmid Kürün 70 yaşı tamam oldu.

Amma onun barəsində ən gözəl danışan onun şeirləridir.


 

BARMAQLARIM – ƏLLƏRİMİN YARPAQLARISiqaret tüstüsündən


Saralan barmaqlarım


Payıza qalan yarpaqlar kimi 


bir gün töküləcək


sənin ovcuna.Ovuda bilməyəcəksən barmaqlarımı.


Saçlarına sığal çəkməyəcək,


Silməyəcək


Yanağına süzülən


Göz yaşını.


Nə bir kəsi hədələyib,


Nə dəmir barmaqlığa dönüb


Gözümün üstə...


Barmaqlarım yorulub


Şeir yazmaqdan


Qələm tutmaqdan.


Yadında saxla,Siqaret tüstüsündən


Saralan barmaqlarım


Payıza qalan yarpaqlar kimi


Bir gün töküləcək sənin ovcuna. 

DƏNSİZ DƏYİRMAN DAŞLARIFırlanır dəyirman daşı


Baxıram, başım fırlanır.


Fırlanır dünya başıma


Torpağım, daşım fırlanır.Saçı-saqqalı ağarmış


Sığal çəkmə alt daşına, üst daşına.


Un ələnmir üst-başına.


Dənsiz dəyirman daşları qəm ələyir,


Dərd üyüdür ömrün qışına.


Bu çərxi-dövran daşları


Dəyir, bir-birinə dəyir.


Dənsiz dəyirman daşları


Yeyir, bir-birini yeyir.


Acıdı dəyirman daşları


Dən gözləyir əvvəl-axır.


Tanrı dinmir, Tanrı susub


Çörəyimiz daşdan çıxır. 

QAN BAHASINAƏvvəl-axır


buludlar dağılacaq


yağışların qanı bahasına


Çəmənlər saralacaq


çiçəklərin qanı bahasına.Əvvəl-axır

sevgilər yetim qalacaq


aşıqlərin qanı bahasınaKöklənib ayrılıq havasına


yollar dərvişlərə qalar,


bir də qaraçı köçünə –


mahnıların qanı bahasına.Hamı sevgidən doğulmur,


Hamı sevgiyə möhtacdı.


Əvvəl-axır söz dedim,


könül açdım.


Söz dedim sevdiyim qədər –


ürəyimin qanı bahasına.buludlar dağıldı, keçər…


çəmənlər saralıb, köçər…


Sözlərim ürəyimin qanını içər,


İçər, –


ömrümün qanı bahasına.

…

Qiyamət günüdü yoxsa,


Yoxsa Miflərin dağılan günü…


Uğultusu eşidilir dərdlərin,


Zəlzələsi qabaqdadı kədərlərin. 

AD GÜNÜ KEÇİRMİR HƏBSXANALARBir qədəh zəhər,


boyu uzunu ipək kəndir


gətirdilər şairə ad günündə.


Səslər gəldi qulağına:


– İçək sənin sağlığına!


İçmədi!..


– İpək kəndir ölçülübdür boynuna,


Keçmədi…


Pıçıldadı öz-özünə


öz qanını içən şair,


«Azadlıq» sözündən asılan şair:


– Ad günü keçirmir həbsxanalar!

…

Qismət etmə kafirə də


kamerada, dar otaqda


dönə saat kəfkirinə;


Neçə kilometr yol gəldi şair,


Yol uzanır, yol uzanır


Azadlığın ad gününə


burulğanlar içindən…


Səsin gəlsin, Xəlil Rza,


Səsin gəlsin,


Ad günü keçirmir həbsxanalar!.. 

MƏN BÜLLÜR KÜLQABIYAMMən büllur külqabıyam


Hərracda satılacam


bir azdanTaleyi çat atmış


büllur bir şairin


çat atmış büllur külqabısı


satılacaq hərracda.O nakam şairin


nəyi var - bölünüb,


nəyi var - satılıbbir az aşağı,


bir az yuxarı.


Ömrün payızında


onu satdı arvad-uşağı.Mən büllur külqabıyam -


Məni satan qazanacaq,


məni alan sevinəcək…Mən - şahidəm.


Əldən salsalar məni


çilik-çilik olacam.Mən - şəhidəm!


Kül acıyam.


Yanmış əlyazmaların


kül qoxusu var canımda.Mən büllur külqabıyam.


Məni ortaya qoyub


satacaqlar hərracda.Bir mən satılacam,


bir də satılacaq


qəm çəkmiş şairin


toz basmış,


nəm çəkmış əlyazmaları. 

“Ədəbiyyat və incəsənət”

(09.02.2024)